Ergonómia (Munkavédelmi szakmérnök)
 
A képzéssel kapcsolatos információkért a következő címen lehet érdeklődni: szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu
mgx@erg.bme.hu
a tárgy neve: Ergonómia
 mely szakon oktatják: Munkavédelmi szakmérnök
 tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Gyula (Óbudai Egyetem)
Mischinger Gábor (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

A tantárgy tartalma

Kulcsszavak
PDF (Használja a nyomtató "több oldal egy lapon" beállítását!)
Adalékok
Az ergonómia fogalma, kialakulásának/ fejlődésének főbb állomásai. Az ergonómiai szempontú tervezés alapkövetelményei. MV1_w2.pdf IEA
FEES
Eur. Erg.
MET
MSZT
Wikipedia
Emberi testméretek és mozgástartományok. Statikus és dinamikus antropometria. Az antropometriai szempontok érvényesítése az ergonómiai elemzés és tervezés során. Dinamikus és statikus izommunka. Erőkifejtés. MV2_w1.pdf PeopleSize
Antropometria szerepe a bútortervezésben
Anthropometry
NASA database
Dine - TU Delft adatbázis
Ipari munkahelyek ergonómiai értékelésének módszerei: Ismétlődő mozdulatok értékelése. MV3_w1.pdf RULA
Analysis Tools
Kellemetlenség értékelő lap
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
Noise at work
Egészség-EU / Környezet
Munkakörülmények az Európai Unióban
United Electrical
Napi kalóriaszükséglet kalkulátor
25/1998. EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
A kézi tehermozgatás problémájának SLIC európai ellenőrzési és információs kampánya
MSD Risk Assessment
Humanics Ergonomics Tools
Az álló és az ülő testhelyzet speciális kérdései. A kényelmes ülés. Az ülő (képernyős) munkahelyek kialakításának ergonómiai követelményei. MV4_w1.pdf 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
iarchitect.com
Usability.gov
A használhatóság napja

A félév teljesítéséhez az utolsó foglalkozás napját megelőző nap éjfélig az oktatónak elektronikus levélben meg kell küldeni a kitöltött munkafüzetet. Letöltés:

MV_HF_8.doc
A házi feladatban a CERA értékeklés csak az alábbi változattal készíthető el.

A Cera_hu-v2.pdf Összetett ergonómiai kockázatbecslés itt letölthető

Ergonómiai eszközök és módszerek:

humanics
Kanadai OHS
Ausztrália
Health and Safety Executive
US OSHA
US NIOSH
CUergo Cornell Ergonomics Web Ergonomics Tools
NexGen Ergonomics - Products - ErgoIntelligence UEA
Számítógéppel támogatott antropometriai illesztés (CAAA)

Irodalom:

Ergonómiai Ellenőrző Pontok 2.0
Érvényes magyar ergonómiai szabványok
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről)

MSZ ISO 26385 (PDF, 83 kbyte)
IZSÓ LAJOS - ANTALOVITS MIKLÓS: Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. 185 oldal. Egyetemi jegyzet. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, 1997. (PDF, 83 kbyte)
A munkabiztonság pszichológiai tényezői (PDF 739)kbyte
A munkabiztonság emberi tényezői (PDF 1093 kbyte)